Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Lærar i helseuniform som testar blodtrykket på ein elev

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

I skuleåret 2024-2025 har Fitjar vgs eit modulstrukturert vaksenopplæringstilbod (MFY) for vg1, vg2 og vg3 helsefagarbeidar og eit vakseopplæringstilbod i kombinasjonsklasse på vg2 kokk- og servitør. 

Vg1, vg2, vg3 Helsefagarbeidar (MFY)

Modulstrukturert opplæring (kalla MFY) er ein måte å organisere opplæring, fram mot fag- og sveinebrev på, som er betre tilpassa deg som vaksen sine behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den same som for ordinært løp.

Hovudopplæringa vil skje meir i bedrift og mindre i skule. Du vil til dømes ha fire dagar i bedrift og ein dag på skule.

MFY bygger på den kompetansen du har med deg inn i lærefaget. MFY deler opplæringa inn i fem modular.

Fire av modulane bygger på kompetansemåla på Vg3-nivå, men inneheld også enkelte kompetansemål frå felles- og programfaga frå Vg1 og Vg2. I tillegg er det ein modul i norsk og samfunnskunnskap / norsk og samfunnskunnskap for minoritetar.

Gjennom realkompetansevurdering kan du få godkjent kompetansemål i modulane. Når ein modul er gjennomført, blir denne godkjend med eit kompetansebevis.

Modulane kan gjennomførast i den rekkefølge og i tid som passar for deg. Når alle modulane er gjennomført er du kvalifisert for fag- og sveineprøve.

Du kan lese meir om modulstrukturert opplæring på www.udir.no.

Vg2 Kokk- og servitørfag

Vaksenopplæringa for vg2 kokk- og servitør er ikkje modulstrukturert; Her følgjer ein undervisninga i kombinasjonsklasse saman med elevane som går på vg2 kokk- og servitør. Undervisninga vert måndag til fredag frå kl. 08:05 og 14:10 i perioden 15.08.2023 til 20.06.2024. Vegen fram mot eit fagbrev for desse elevane består av fire år: To på skule og to som lærling. Etter fullført kurs på vg2 kokk- og servitørfag, kan du gå ut i lære i ei bedrift. Etter fullført læretid og bestått fagprøve vil du få sluttkompetanse som kokk, ernæringskokk eller servitør.

Elevar i helseuniform som reiar opp ei sjukeseng

Vegen vidare

Etter to år i skule kan du søkja læreplass i ei godkjend lærebedrift. Her kan du lesa meir om det å bli lærling.

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunna studera vidare på høgskule/universitet.