Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Lærar i helseuniform som testar blodtrykket på ein elev

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring (gjeld frå 1. august 2024). Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar.

I skuleåret 2024-2025 har Fitjar vgs eit modulstrukturert vaksenopplæringstilbod (MFY) for vg1, vg2 og vg3 helsefagarbeidar og eit vakseopplæringstilbod i kombinasjonsklasse på vg2 kokk- og servitør. 

Vg1, vg2, vg3 Helsefagarbeidar (MFY)

Modulstrukturert opplæring (kalla MFY) er ein måte å organisere opplæring, fram mot fag- og sveinebrev på, som er betre tilpassa deg som vaksen sine behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den same som for ordinært løp.

Hovudopplæringa vil skje meir i bedrift og mindre i skule. Du vil til dømes ha fire dagar i bedrift og ein dag på skule.

MFY bygger på den kompetansen du har med deg inn i lærefaget. MFY deler opplæringa inn i fem modular.

Fire av modulane bygger på kompetansemåla på Vg3-nivå, men inneheld også enkelte kompetansemål frå felles- og programfaga frå Vg1 og Vg2. I tillegg er det ein modul i norsk og samfunnskunnskap / norsk og samfunnskunnskap for minoritetar.

Gjennom realkompetansevurdering kan du få godkjent kompetansemål i modulane. Når ein modul er gjennomført, blir denne godkjend med eit kompetansebevis.

Modulane kan gjennomførast i den rekkefølge og i tid som passar for deg. Når alle modulane er gjennomført er du kvalifisert for fag- og sveineprøve.

Du kan lese meir om modulstrukturert opplæring på www.udir.no.

Vg2 Kokk- og servitørfag

Vaksenopplæringa for vg2 kokk- og servitør er ikkje modulstrukturert; Her følgjer ein undervisninga i kombinasjonsklasse saman med elevane som går på vg2 kokk- og servitør. Undervisninga vert måndag til fredag frå kl. 08:05 og 14:10 i perioden 15.08.2024 til ca. slutten av juni 2025. Vegen fram mot eit fagbrev for desse elevane består av fire år: To på skule og to som lærling. Etter fullført kurs på vg2 kokk- og servitørfag, kan du gå ut i lære i ei bedrift. Etter fullført læretid og bestått fagprøve vil du få sluttkompetanse som kokk, ernæringskokk eller servitør.

Elevar i helseuniform som reiar opp ei sjukeseng

Vegen vidare

Etter to år i skule kan du søkja læreplass i ei godkjend lærebedrift. Her kan du lesa meir om det å bli lærling.

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunna studera vidare på høgskule/universitet.