Hopp til hovedinnhold

Elevrådet og skulemiljøutvalet

Tre elevar i ein skuletime

Elevrådet skal ta opp saker som du synest er viktige. Er det noko du ønsker å endre på, kan du ta det opp med den tillitsvalte eleven i klassen din, som tek det vidare til elevrådet.

Det blir valt elevrådstyre kvart skuleår, og dei har møte ca. ein gong i månaden. Sosialrådgjevar Ena Ulversøy har ansvaret for elevråd/elevdemokrati dette skuleåret, men rektor vil òg delta på dei fleste elevrådsmøta. 

Gruppebilete av heile elevrådet

Elevrådet på Fitjar vidaregåande 2022/2023:

 • Leiar: Marta Vik Litlabø (3/4PÅ)
 • Nestleiar: Marius Hauge Sætrevik (1HOB)
 • Sekretær: Emilia Kudlaczak (1RM)
 • Ansvarlege for sosiale medium: Emma Jørgensen (3/4PÅ) og Mathilde Grov Bekkenes (1HOA)
 • Ida Langeland (2HEA)
 • Mari P. Brekke (2BUA)
 • Malene Tveit (2BUA)
 • Oline Dyrhol (1HOB)
 • Anne Urdal Gramstad (2KOS)
 • Iselin Heggøy (1FBIE)
 • Anna Lovise Storevik (1HOA)
Gruppebilete av elevrådsstyret

Elevrådsstyret. Frå venstre: Emilia (sekretær), Marius (nestleiar) og Marta (leiar)

Elevrepresentantar til skulemiljøutvalet 2022/2023:

 • Emilia Kudlaczak (1RM)
 • Anne Urdal Gramstad (2KS)
 • Marius H. Sætrevik (1HOB)
 • Sandra Karlsen (3/4PÅ)
 • Emma Jørgensen (3/4PÅ)
Gruppebilete av skulemiljøutvalet

Elevrepresentantar til skulemiljøutvalet. Frå venstre: Emilia, Anne, Marius, Sandra og Emma